Mijn favorieten

BTW teruggave aanschaf zonnepanelen

Hebt u zonnepanelen aangeschaft, dan mag u de btw terugvragen. Waar u eerder geen rekening hoefde te houden met een termijn waarop u deze btw kon terugvragen, is deze termijn per 1 januari 2019 vastgesteld op zes maanden na afloop van het jaar waarin de panelen zijn aangeschaft.


Terugverdientijd
Zonnepanelen zijn voor veel woningeigenaren een duurzame, maar ook zeker een waardevolle investering. Niet in de laatste plaats omdat de btw die u betaalt op de panelen geheel kunt terugvorderen. Dit maakt de investering aantrekkelijk en verkort de terugverdientijd. Aan het terugvorderen van deze btw komt voorlopig geen verandering. Wel is de termijn waarop u dit kunt doen drastisch ingekort. 

Zes maandentermijn
Tot en met 31 december van het vorige jaar zat er geen termijn aan het terugvorderen van de btw. Dit kon op ieder moment en binnen iedere termijn plaatsvinden. Of u hier nu een maand, een jaar of langer over deed, de btw-teruggave bleef staan. Hier is per 1 januari 2019 een termijn aan gesteld. Wanneer u zonnepanelen hebt aangeschaft en de btw hiervan wilt terugvorderen, dient u dat binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u de panelen hebt gekocht te hebben aangevraagd. Hebt u bijvoorbeeld in januari 2019 zonnepanelen aangeschaft, dan dient u volgens de nieuwe regels uiterlijk 30 juni 2020 de btw-teruggave te hebben ingediend. 

Overgangsrecht
Wanneer de panelen voor 2019 zijn aangeschaft dan geldt het zogenoemde overgangsrecht. Dit houdt in dat u in ieder geval nog tot 1 juli 2019 de mogelijkheid hebt de btw op de panelen terug te vragen. Dit is dan ongeacht het jaar waarin ze zijn aangeschaft. Bent u te laat met het indienen van uw verzoek, dan kunt u via de Belastingdienst om een ambtshalve teruggaaf verzoeken. Hiervoor geldt een termijn van vijf jaar na afloop van het jaar waarin de panelen zijn aangeschaft. Het is echter niet aan te raden hierop te wachten, mede omdat er enkele onzekerheden kunnen optreden en u het risico loopt de btw-teruggave te missen. 
Hebt u zonnepanelen gekocht en wilt u aanspraak maken op een btw-teruggave, houd dan de termijn waarop u dit kunt doen goed in de gaten.