Mijn favorieten

Flink meer woningen erbij door ombouwen kantoren en scholen

Door het ombouwen van kantoren, fabriekspanden, scholen en andere bestaande gebouwen kreeg Nederland er vorig jaar 13.000 woningen bij. Dat is het hoogste aantal in zeven jaar tijd, blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek van het CBS. Kwamen er in 2017 in Ede nog 40 woningen bij, vorig jaar werden 245 woningen toegevoegd die voorheen een andere functie hadden.

Het verschil tussen 2018 en de voorgaande drie jaren is groot: in eerdere jaren periode lag het aantal zogeheten 'woningtransformaties' landelijk steeds iets boven de tienduizend (afbeelding 2, onder). Veertien procent van de 'nieuwe' woningen had, gemiddeld landelijk, eerst een andere functie. In Ede lag dat hoger; 17,5 procent van het nieuwe woningaanbod was afkomstig uit woningtransformaties. Het vaakst waren de oude functies kantoren (42 procent), gevolgd door maatschappelijk vastgoed, zoals ziekenhuizen en scholen (21 procent) en winkels (12 procent).
In enkele kleinere gemeenten is het aandeel van woningtransformaties voor de totale woningmarkt ook relatief hoog. Maar in absolute zin gaat het hier vaak om kleine aantallen. 
Volgens het statistiekbureau zijn het vooral kleine woningen – met een gebruiksoppervlak tot 50 vierkante meter – die worden opgeleverd in bestaande gebouwen als kantoren en ziekenhuizen. Negen op de tien 'transformatiehuizen' zijn huurwoningen. De bewoners zijn verder relatief vaak tussen de 18 en 27 jaar oud en single.
Onder transformatie wordt het hergebruik van bestaande panden verstaan. Als een pand wordt gesloopt en op dezelfde plek een nieuw pand wordt geplaatst, telt dit niet mee als transformatie. De absolute aantallen zijn afgerond op vijftallen.
Bron: CBS / EdeStad.nl